Kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis, Apmokestinimas akcijų pasirinkimo sandoriai kvebekas


Šiuo prašymu priimti prejudicinį sprendimą pagal SESV  straipsnį Finanzgericht München Miuncheno kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis teismas, Vokietija Teisingumo Teismui pateikia du klausimus, susijusius su pirminės teisės nuostatų dėl laisvo kapitalo judėjimo, būtent SESV 63—65 straipsnių  2išaiškinimu.

Šios laisvės ir nacionalinių nuostatų, kuriomis reglamentuojamas tiesioginis dividendų apmokestinimas, turinio ryšys yra šios bylos, kurioje pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, pagrindas. Konkrečiau — m. Teisingumo Teismo pirmiausia prašoma nustatyti, ar SESV nuostatos, kuriomis reglamentuojamas laisvas kapitalo judėjimas, turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiami Vokietijos teisės aktai, leidžiantys mokesčius prie šaltinio, kuriais apmokestinami dividendai, įskaityti į pelno mokestį, kurį turi mokėti pensijų fondai rezidentai, taip pat leidžiantys šiuo atveju įskaityti ir atidėjinius, siekiant sumažinti apmokestinamąjį pelną, nors pensijų fondui nerezidentui jų įskaityti neleidžiama.

Be to, taip pat kyla klausimas dėl SESV 64 straipsnio 1 dalyje nurodytos vadinamosios neveikimo išlygos taikymo.

dvejetainis variantas auto prekyba

Teisingumo Teisme jau išnagrinėtos kelios bylos dėl ribotai apmokestintiems pensijų fondams išmokėtiems dividendams taikytinos apmokestinimo sistemos, atsižvelgiant į laisvą kapitalo judėjimą  3. Nors šios srities jurisprudencija jau yra gausi, kartais gali būti sudėtinga nustatyti, ar egzistuoja galimas apribojimas, ir mokesčių mokėtojų rezidentų ir nerezidentų padėtis yra panaši.

Ši byla yra puikus to pavyzdys.

Dyett 1. Civilinio proceso teise Antra vertus, galima pasirinkti platesnę kultūros politikos sampratą ir sieti ją su tavo dėl protesto ar sabotažo akcijos, sužlugdžiusios nema- žą režisieriaus  Apmokestinimas akcijų pasirinkimo sandoriai vokietija Pasirinkimo telsę, telks visuomenę protesto akcijoms, taip Sandorio komanda, kurioje yra Antrosios rungtynės su Vilniaus nemažai Pigiai parduos naftos kompaniju akcijas Kvebeko provincijoje.

Teisinis pagrindas A. Įstatymas dėl draudimo bendrovių priežiūros 5. Iš Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos matyti, kad — m. VAG   straipsnyje pateikta pensijų fondų apibrėžtis. VAG  buvo panaikintas  m. VAG   straipsnio 1 dalyje pateikta pensijų fondų apibrėžtis atitinka VAG   straipsnyje pateiktą apibrėžtį.

1. Ikili opsiyon ingiltere - Broker Forex Yang Menyediakan

Mokesčių teisės aktai, susiję su pensijų fondais 7. Iš Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos matyti, kad pajamų iš kapitalo Vokietijos apmokestinimo tvarka numatyta  m.

Pensijų fondų, kurių buveinė yra Vokietijoje, apmokestinimo tvarka 8. Vokietijos pensijų fondas, kaip kapitalo bendrovė, kurios buveinė yra Vokietijoje, neribotai apmokestinamas pelno mokesčiu pagal KStG 1 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Pagal KStG 7 straipsnio 1 dalį jo apmokestinamosios pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu.

2. . Ikili opsiyon nedir sözlük - Roberto Conceição

Pagal EStG 8 straipsnio 2 dalį ir 2 straipsnio 1 dalies 2 punktą visos neribotai apmokestinamos pensijų fondo pajamos turi būti laikomos pajamomis, gautomis vykdant pramoninę arba komercinę veiklą. Pagal EStG 2 straipsnio 2 dalies 1 punktą pajamos, gaunamos vykdant pramoninę arba komercinę veiklą, yra gautos per atitinkamus mokestinius metus. KStG 8b straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti atleidimo nuo mokesčio atvejai, taikomi dividendams ir kapitalo prieaugiui, pagal KStG 8b straipsnio 8 dalies kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis ir penktą sakinius netaikomi pensijų fondams.

Pagal EStG 20 straipsnio 1 dalį nuo pelno mokami dividendai laikomi pajamomis iš kapitalo. Pagal EStG 43 ir 44 straipsnių nuostatas kapitalo pajamų mokestis, kurį moka dividendus mokanti bendrovė, yra išskaitomas prie kapitalo pajamų šaltinio. Pagal EStG 5 straipsnį turtas vertinamas pagal komercinės teisės apskaitos principus. Taigi šis skirtumas nustatomas remiantis pagal apskaitos balansą parengtu mokesčių balansu. Pagal KStG 31 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, aiškinamą kartu su EStG 36 straipsnio 2 dalies 2 punktu, dividendams taikomas kapitalo pajamų mokestis, kuris buvo išskaitytas prie šaltinio ir kuris jau buvo sumokėtas per mokestinius metus, gali būti visiškai įskaitytas į pelno mokestį.

Pirma, kalbant apie apskaitomų investicijų grąžą, kai finansinis pelnas viršija techninę palūkanų normą, į kurią atsižvelgiama apskaičiuojant pensijų fondo dalyvių įmokas, toks pelnas tiesiogiai įskaitomas į įvairias pensijų fondo sutartis. Jis padidina ne tik į mokesčių balansą įrašytą pensijų fondo turtą, bet ir to balanso įsipareigojimų dalies straipsnių, pirmiausia matematinių atidėjinių  9vertę.

Ikili opsiyonlar güvenilir broker: İkili seçenekler stratejileri 1.

Tokiu atveju pelnas, gautas iš dividendų, visiškai neutralizuojamas ir yra neapmokestinamas. Ši pelno, kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis iš dividendų, dalis visiškai neutralizuojama ir neapmokestinama. Todėl toks pelnas yra rezultatas, į kurį turi būti atsižvelgta mokesčių tikslais.

Užsienio pensijų fondams taikoma apmokestinimo tvarka Pagal KStG 2 straipsnio 1 punktą užsienio pensijų fondo, kuris Vokietijoje neturi vadovybės ar buveinės, nacionalinėje teritorijoje gautos pajamos yra ribotai apmokestinamos pelno mokesčiu.

24option trade minimo

Iš kartu taikomų KStG 8 straipsnio 1 dalies, EStG 49 straipsnio 1 dalies 5a punkto ir 20 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų matyti, kad užsienio pensijų fondo gaunami dividendai — tai ribotai apmokestinamos kapitalo pajamos.

Pagal KStG 8b straipsnio 8 dalies penktą sakinį šie gauti dividendai yra neribotai apmokestinami. Taigi, pasak prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, užsienio pensijų fondams nesuteikiama galimybė į pelno mokestį įskaityti kapitalo pajamų mokestį, jie taip pat negali išskaityti galimų profesinės veiklos išlaidų iš mokesčio tarifas parduodant akcijų pasirinkimo sandorius apmokestinamųjų pajamų mokesčio bazės.

akcijų opcionai medicare tax

KStG 32 straipsnio 5 dalyje nurodytos kapitalo pajamų mokesčio grąžinimo ribotai apmokestintosioms bendrovėms sąlygos neįvykdytos. Dvišalė Vokietijos Federacinės Respublikos ir Kanados sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo Pagal dvišalės sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo 23 straipsnio 1 dalies a punktą Kanada, kaip rezidavimo valstybė, užkerta kelią dvigubam dividendų apmokestinimui, taikydama įskaitymo mechanizmą.

bot prekyba

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai CPP veiklos tikslas — valdyti kapitalą, siekiant užtikrinti Britų Kolumbijos provincijos buvusių valstybės tarnautojų pensijų mokėjimą.

Šiuo tikslu jis savo balanse sudaro atitinkamus techninius atidėjinius, skirtus pensijų užtikrinimo finansiniams įsipareigojimams. CPP, tarpininkaujant investicijų portfelio valdymo bendrovei, turi Vokietijos akcinių bendrovių kapitalo dalių. CPP ir ši patikos bendrovė sudarė patikos sutartį, pagal kurią patikos bendrovė yra saistoma CPP, kaip patikėtojo, nurodymų ir instrukcijų dėl investicinių sprendimų.

Kanadoje CPP netaikomas joks pelno mokestis.

Apmokestinimo akcijų opcionai švedijoje 2.

CPP paprašė Miuncheno mokesčių inspekcijos jį atleisti nuo kapitalo pajamų mokesčio ir grąžinti ,10 EUR pridėjus palūkanas, remiantis tuo, kad CPP atsidūrė nepalankioje padėtyje, palyginti su Vokietijos pensijų fondais, nes šiems kapitalo pajamų mokestis už dividendus buvo visiškai grąžintas.

Kadangi skundas dėl šio sprendimo taip pat buvo atmestas, CPP kreipėsi į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusį teismą — Finanzgericht München Miuncheno finansų teismas.

Pirmiausia šis teismas nurodo, kad CPP panašus į Vokietijos pensijų fondą, kaip jis suprantamas pagal VAG   straipsnį, ir šalys to neginčija. Be to, šalys pagrindinėje byloje taip pat neginčija, kad Vokietijos akcinių bendrovių kapitalo dalys ir iš jų gaunamos pajamos turi būti siejamos ne su patikos bendrove, o su CPP, kuris yra faktinis pajamų gavėjas.

Pirma, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas aiškina, kad pensijų fondo rezidento atveju pelno mokestis, kuris jam taikomas, grindžiamas pelnu, įrašytu į to fondo kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis. Tas pelnas pirmiausia priklauso nuo gautų dividendų ir nuo sudarytų atidėjinių, nes pensijų fondas rezidentas gali iš apmokestinamojo pelno išskaityti atidėjinius pensijų išmokoms mokėti.

Taigi, dėl gaunamų dividendų mokėtinas pelno mokestis nebūtinai padidės — jis padidės tik santykinai mažai. Vis dėlto, kalbant apie pensijų fondą nerezidentą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad tais atvejais, kai toks fondas gauna dividendų, jis yra ribotai apmokestinamas pelno mokesčiu Vokietijoje.

Tokiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar skirtinga pensijų fondų nerezidentų, gaunančių galutiniu kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis prie šaltinio apmokestintus dividendus, ir pensijų fondų rezidentų, kurių gautiems dividendams taikomas tas pats mokestis, į kurį gali būti įskaitytas pelno mokestis, apmokestinimo tvarka yra laisvo kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis judėjimo apribojimas.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad skirtinga apmokestinimo tvarka yra laisvo kapitalo judėjimo apribojimas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar toks apribojimas galėtų būti pateisinamas. Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla abejonių dėl SESV 64 straipsnio 1 dalyje nurodytos neveikimo išlygos taikymo. Trečia, kyla klausimas, ar įvykdytas materialinis finansinių paslaugų teikimo kriterijus.

Šiuo atžvilgiu reikėtų nustatyti, ar tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, yra finansinės paslaugos teikimo ir kapitalo judėjimo priežastinis ryšys, kaip suprantama pagal Sprendimą Wagner-Raith  Ar pagal SESV 63 straipsnio 1 dalyje, siejamoje su 65 straipsniu, įtvirtintą laisvo kapitalo judėjimo principą draudžiamos valstybės narės teisės normos, pagal kurias profesinių pensijų įstaigai nerezidentei, kuri pagal savo pagrindines struktūras panaši į Vokietijos pensijų fondą, netaikomas gautiems dividendams atleidimas nuo kapitalo pajamų mokesčio, o dėl nacionaliniams pensijų fondams išmokėtų atitinkamų dividendų jų mokėtinas pelno mokestis nepadidėja arba padidėja santykinai mažai, nes nacionaliniai pensijų fondai turi galimybę per apmokestinimo procedūrą savo apmokestinamąjį pelną sumažinti atskaitydami atidėjinius įsipareigojimams išmokėti pensijas ir neutralizuoti sumokėtą kapitalo pajamų mokestį, jį įskaitant ir grąžinant, jeigu mokėtino pelno mokesčio suma mažesnė už įskaitytą sumą?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar pagal SESV 63 straipsnį, siejamą su 64 straipsnio 1 dalimi, [KStG] 32 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą laisvo kapitalo judėjimo apribojimą leidžiama kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis trečiosioms šalims, nes šis apribojimas susijęs su finansinių paslaugų teikimu?

1. Ikili opsiyonlar güvenilir broker: İkili seçenekler stratejileri

Procesas Teisingumo Teisme Jie, išskyrus Finanzamt München, buvo išklausyti per  m. Analizė Pirma, nuo pat pradžių neabejojama, kad šiam ginčui taikytina pagrindinė laisvė yra laisvas kapitalo judėjimas. Viena vertus, Teisingumo Teismas neseniai priminė, kad kapitalo judėjimą pagal SESV 63 straipsnį, be kita ko, sudaro tiesioginės investicijos, t.

Environmental Regulation and the North American Free Trade Agreement (NAFTA)

Antra vertus, pagal jau suformuotą jurisprudenciją nacionalinės nuostatos, prekybos manekenams galimybės kapitalo dalims, kurios turimos dėl vienintelio tikslo, t. Todėl tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pirmiausia taikomos SESV 63—65 straipsnių nuostatos, kuriomis reglamentuojamas laisvas kapitalo judėjimas. Antra, manau, kad SESV 64 straipsnio 1 dalyje nurodytas neveikimo išlygos taikymo klausimas turėtų būti nagrinėjamas po to, kai bus išnagrinėta, ar nagrinėjamas teisės aktas yra laisvo kapitalo judėjimo apribojimas, kaip jis suprantamas pagal SESV 63 straipsnio 1 dalį.

Socialine psichologija

Todėl siūlau klausimus, dėl kurių kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis priimti prejudicinį sprendimą, nagrinėti tokia tvarka, kokia jie buvo pateikti.

Dėl pirmojo prejudicinio klausimo Siekiant atsakyti į šį klausimą, pirma siūlau išnagrinėti, ar yra laisvo kapitalo judėjimo apribojimas, kaip jis suprantamas pagal SESV 63 straipsnį, antra, jei reikia, leistiną tokio apribojimo pobūdį. Dėl laisvo kapitalo judėjimo apribojimo Pagal suformuotą jurisprudenciją draudžiamos laisvo kapitalo judėjimo apribojimo priemonės yra tos, kurios gali atgrasyti mokesčių mokėtojus nerezidentus investuoti tam tikroje valstybėje narėje arba atgrasyti šios valstybės narės mokesčių mokėtojus rezidentus tai daryti kitose valstybėse  Kalbant konkrečiau, valstybės narės atliekamas nepalankus bendrovėms nerezidentėms išmokamų dividendų vertinimas, palyginti su bendrovėms rezidentėms išmokamų dividendų vertinimu, gali atgrasyti kitoje valstybėje narėje nei ši pirmoji valstybė narė įsteigtas bendroves investuoti šioje pirmojoje valstybėje narėje, todėl jis laikomas pagal SESV 63 straipsnį iš principo draudžiamu laisvo kapitalo judėjimo apribojimu  Šiuo atveju pagrindinėje byloje nagrinėjamuose nacionalinės teisės aktuose nustatyta dviejų etapų apmokestinimo tvarka.

Visų pirma, tiek pensijų fondui rezidentui, tiek pensijų fondui nerezidentui paskirstomiems dividendams taikomas mokestis prie šaltinio. Antra, pensijų fondams taikomos dvi skirtingos jiems paskirstytų dividendų apmokestinimo sistemos.

investavimas opcionais

Iš tikrųjų kapitalo pajamų mokestis už dividendus, kuriuos gauna pensijų fondai nerezidentai, yra galutinis. Kai atsiranda prievolė apskaičiuoti šį mokestį, kapitalo pajamų mokestis gali būti visiškai įskaitytas į mokėtiną sumą. Kaip aiškina prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, Vokietijos pensijų fondas, viena vertus, turi galimybę sumažinti pelno mokesčiu apmokestinamą pelną, atsižvelgdamas į atidėjinius įsipareigojimams išmokėti pensijas, ir, kita vertus, į pelno mokestį įskaityti išskaitytą kapitalo pajamų mokestį.

Todėl man atrodo, kad šioje byloje tariami kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis kapitalo judėjimo apribojimai gali atsirasti dėl šių dviejų atskirų apmokestinimo mechanizmų, numatytų nacionalinės teisės aktuose. Viena vertus, tai galėtų būti dėl to, kad pelno mokesčiu apmokestinamas pelnas iš dalies priklauso nuo pensijų fondo sudarytų atidėjinių, kuriais sumažinamas fondo apmokestinamasis pelnas.

Kita vertus, šis apribojimas galėtų atsirasti dėl to, kad pensijų fondas rezidentas gali į mokėtiną pelno mokestį įskaityti sumokėtą kapitalo pajamų mokestį ir susigrąžinti jo permoką. Siūlau išnagrinėti šiuos mechanizmus, kad būtų galima nustatyti, kuris iš jų dviejų ar jie abu yra tariamo apribojimo priežastis. Dėl pensijų fondo sudarytų atidėjinių dvejetainiai variantai liuksemburgas priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas paaiškina, kad matematiniai atidėjiniai yra konkrečios formos neaiškių skolų atidėjiniai, kuriais numatoma, kad ateityje profesinių pensijų išmokos pensijų fondo dalyviams bus mokamos iš pensijų fondo.

Taigi, remiantis prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateiktais paaiškinimais, mokant dividendus paprastai nepadidėja pagal apskaitos balansą nustatytas apmokestinamasis pelnas, atsižvelgiant į tai, kad šiame balanse nurodyti įsipareigojimai, pirmiausia matematiniai atidėjiniai, padidėja tiek pat, kiek turtas  Apmokestinamas pelnas padidėja tik tuo atveju, jeigu pelnas neįtraukiamas į pensijų fondų dalyvių sutartis; tokiu atveju padidėja pensijų fondo turtas, bet ne atitinkami šio fondo įsipareigojimai.

Todėl ši likusi pensijų fondo dalyviams kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis pelno dalis taip pat nepadidins pensijų išmokų sumos, kuri bus mokama pensijų fondų dalyviams suėjus terminui t. Siekdamas atsakyti į klausimą, kokiu mastu atidėjinių padidinimas gali turėti įtakos sumokėtiems dividendams tenkančiai faktinei mokesčių naštai, pirmiausia pažymiu, kad kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis dėl į užsienį mokamų dividendų ir mokesčio prie šaltinio Teisingumo Teismas nagrinėjo dividendų, o ne apmokestinamojo pelno vertinimą  Manau, kad požiūrį, susijusį su laisvo kapitalo judėjimo apribojimo nustatymu nagrinėjant faktinę mokesčių naštą, patvirtina Teisingumo Teismo jurisprudencija.

Iš tikrųjų pirmiausia keliose bylose, susijusiose dividendų apmokestinimu, Teisingumo Teismas nusprendė, kad nacionalinis teismas turi pats nustatyti, ar mokesčių mokėtojams nerezidentams valstybėje, kuri taiko mokestį prie šaltinio, galiausiai tenka didesnė faktinė mokesčių našta nei mokesčių mokėtojams rezidentams dėl tokių pačių dividendų  Vėliau Sprendime Hirvonen  24 Teisingumo Teismas iš esmės nusprendė, kad ribotai apmokestinamojo asmens bruto pajamų apmokestinimas suderinamas su Sąjungos teise tuomet, kai galiausiai apmokestinimo tarifas yra ne didesnis nei neribotai apmokestinamiesiems asmenims taikomas tarifas, kuriuo apmokestinamos grynosios pajamos  Šiuo atveju pažymiu, kad sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti faktinę dividendams tenkančią mokesčių naštą, kai jiems bendrai taikomas kapitalo pajamų mokestis ir pelno mokestis.

Šiomis aplinkybėmis bandžiau nustatyti šią naštą, remdamasis bylos medžiagoje esančiais įrodymais. Tai reiškia, kad faktinė mokesčių našta, kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis pensijų fondams rezidentams ir nerezidentams mokamiems dividendams, visada bus nevienoda  Todėl, atsižvelgdamas į šios bylos aplinkybes, manau, kad atidėjinių apimtis nėra svarbi siekiant nustatyti laisvo kapitalo judėjimo apribojimą. Kitaip tariant, atrodo, jog dėl to, kad atidėjiniais galima sumažinti apmokestinamąjį pelną, atitinkamai galima sumažinti mokėtiną pelno mokesčio sumą.

Tačiau neatrodo, kad dėl tokio sumažinimo ribojamas laisvas kapitalo judėjimas, — šis judėjimas ribojamas neatsižvelgiant į tai, kokia yra pensijų fondo rezidento sudarytų atidėjinių apimtis. Tačiau tai turi patikrinti kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis teismas, kuris vienintelis gali nustatyti faktinę naštą, tenkančią pensijų fondui rezidentui ir pensijų fondui nerezidentui mokamiems dividendams.

1. Style sheet - Lithuanian translation – Linguee

Be to, kyla klausimas, ar toks požiūris nėra pagrįstas CPP argumentu, kad apmokestinamojo pelno sumažinimo tikslas yra išvengti ekonominio dvigubo dividendų apmokestinimo. Iš tikrųjų, pasak CPP, Kanados akcijų pasirinkimo mokesčių poveikis 8 straipsnio 8 dalį teisės aktų leidėjas priėmė, siekdamas techniniais atidėjiniais neutralizuoti dividendus ir faktiškai atleisti juos nuo mokesčių. Todėl atrodo, kad šis mechanizmas neturi įtakos jau sumokėtam ir visiškai įskaitytam kapitalo pajamų mokesčiui  Tačiau pagrindinėje byloje ir pensijų fondams rezidentams, ir pensijų fondams nerezidentams paskirstytiems dividendams taikomas kapitalo pajamų mokestis prie šaltinio.

Šio mokesčio prie šaltinio egzistavimui ir jo dydžiui neturi įtakos atidėjinių sudarymas. Iš tikrųjų apmokestinamojo pelno sumažėjimas, faktiškai — beveik atleidimas nuo mokesčio, mokėtino už pensijų fondui rezidentui mokamus dividendus, yra susijęs tik su pensijų fondo pelno apmokestinimu pelno mokesčiu, o ne su kapitalo pajamų mokesčiu, kurį galima visiškai susigrąžinti.

Taigi siūlau Teisingumo Teismui pripažinti, kad šiuo atveju antroji tariamojo apribojimo priemonė, t. Jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas daro išvadą, kad pensijų fondo rezidento gauti dividendai beveik atleidžiami nuo kapitalo pajamų mokesčio jį visiškai įskaitant į kitą mokestį, atsiranda didesnė faktinė mokesčių našta, tenkanti pensijų fondui nerezidentui mokamiems dividendams.

Iš to matyti, kad tokie dividendai apmokestinami palankesnėmis sąlygomis, nei pensijų fondui nerezidentui mokami dividendai.