Durhamo universiteto strategijos pradžia. Reformacijos paminklų atradimai: kritinė šaltinių serija Monumenta Reformationis Lithuanicae


Vis dėlto pačių lietuvių mokslininkų, tiriančių Reformacijos sritį, yra labai nedaug, jų nesieja jokios tyrimų programos ar mokslo centrai. Dvi nepriklausomybės dvidešimtmečiu Reformacijai skirtos monografijos m. Pociūtės Maištininkų katedros.

Pradedančiojo verslininko klaidos

Ankstyvoji Reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai buvo individualių mokslinių tyrimų rezultatas. LDK Reformacijai tirti neturime suformavę jokių institucinių mokslo padalinių, nėra Reformacijos studijoms skirtų periodinių mokslo leidinių.

Reformacijos tyrimai: tolyn nuo konfesinio susisaistymo Lietuva, Lenkija ir Vengrijos kunigaikštystė Transilvanija vieningai pripažįstamos buvusios ryškiausiais Rytų ir Vidurio Europos Reformacijos centrais, ne tik pasižymėjusiais savitais bruožais, bet ir sukūrusiais tarpusavio tinklą. Šio tinklo istorija iki šių dienų tebeslepia intriguojančių paslapčių.

Vitalij Stankevič

Išskirtinę jo charakteristiką aktyviai formavo tiek vietinės asmenybės, durhamo universiteto strategijos pradžia Europos daugiausia Italijos religiniai bėgliai, disidentai, kurie, tik sąlygiškai toleruojami, patys ištobulino Renesanso epochai būdingą simuliacinę, religijos sociologijoje dar vadinamą nikodemistine, elgseną. Religinės ir filosofinės minties istorikų atliekami tyrimai vis labiau patvirtina, kad Lietuvoje ir Lenkijoje radikalieji protestantiškieji judėjimai suformavo naujas filosofines ir antropologines, su socinizmo mintimi siejamas perspektyvas, kurios nuo XVII durhamo universiteto strategijos pradžia.

Nors mokslininkui, atsidėjusiam šio tinklo tyrimams,dėl palyginti menkai išlikusios, sunkiai prieinamos dokumentacijos, procesų slaptumo reikia didelio užsispyrimo neturint garantijų, kad pavyks ką nors reikšmingiau apibendrintiReformacijos studijos buvo madingos XX a.

Tačiau to laiko Reformacijos ir kontrreformacijos tyrimai neišvengė ideologizacijos ir konfesinio susisaistymo tiek Vakaruose, tiek sovietinėje erdvėje. Protestantizmo tyrimais dažniausiai užsiimdavo protestantiškos kilmės arba kairiosios linijos mokslininkai, kontrreformacinę kultūrą tyrė katalikybei įsipareigoję arba dešinieji istorikai.

Savo ruožtu, sovietinės istoriografijos erdvėje Reformacijos tyrimai, skelbę Romos bažnyčios socialinę kritiką, buvo skatinami kaip pažangaus ar net ateistinio judėjimo reiškinys, taip jį iškraipant ir pamirštant, kad Reformacija visų pirma buvo religinis judėjimas ir sprendė krikščioniškojo tapatumo klausimus.

praktikos prekybos žaidimas

Pastaruoju metu galima pastebėti naujų Bažnyčios ir kultūros istorijos tyrimų tendencijų, kai vengiama konfesinio susisaistymo ir ideologinės pozicijos. XVII a. LDK ir Lenkijos regione įsitvirtinus kontrreformacijai, istoriografijoje įsigalėjo ir daug jos sukurtų vertinimų. Jau nuo jėzuitų veiklos LDK ir Transilvanijoje pradžios protestantiškieji, ypač antitrinitoriškieji, procesai buvo demonizuoti — siejami su bedievybės idėja.

Vitalij Stankevič | LEWBEN

Tokiu Vilniuje laikytas vengrų didikas antitrinitorius Kasparas Bekešas, padėjęs galvą LDK ir Lenkijos kovose su Maskva ir kaip eretikas palaidotas Vilniaus kalne, vėliau įgijusiame jo vardą. Nors valdovas Steponas Batoras pastatė K. Bekešui iki XIX a. Gaila, betVilniusšiandieną beveik nebeturi ryškesnių Reformacijos atminties ženklų. Stepono Batoro portretas Konstantinas Aleksandrovičius, m. Lvovo istorijos muziejus.

Šaltinių paieška ir tyrimas — pamatinė Reformacijos studijų priemonė Reformacijos laikotarpiu tiek protestantai, tiek jėzuitai išleido ypač daug LDK religinės minties paminklų. Tik labai maža jų dalis yra perskaityta ir ištyrinėta, nors negalima sakyti, kad tyrimų visai nėra. Savo žodį ne tik apie Lenkijos, bet ir apie LDK Reformaciją yra pasakę Lenkijos istorikai, nemažai dėmesio savo tautiečių disidentų veiklai regione yra skyrę italai.

Specializuojasi nacionalinių ir tarptautinių teisinių reikalavimų veiksmingo įgyvendinimo srityje, turi sukaupęs daug žinių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais, įskaitant kliento pažinimo KYC proceso, individų ir bendrovių bendrojo rizikos vertinimo, sandorių ir verslo stebėsenos procesų ir vidaus audito srityse. Vitalijus — sertifikuotas vidaus auditorius, turintis patirties ne tik privačiame sektoriuje buvo atsakingas už atitiktį grupei priklausančiose bendrovėse Lietuvoje, Nyderlanduose ir Kiprebet ir valstybiniame — reguliavimo institucijos specialistui svarbios patirties ir žinių įgijo dirbdamas Lietuvos centriniame banke. Vitalijus aktyviai dalyvauja organizuojant vidaus mokymus darbuotojams durhamo universiteto strategijos pradžia plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais, rengia mokymus ir konsultuoja rinkos dalyvius. Sukaupta patirtis padeda veiksmingai nustatyti bendrovių taikomų procesų ir procedūrų trūkumus bei susijusią riziką ir rasti optimalius praktinius sprendimus.

Menką Lietuvos mokslininkų vaidmenį Reformacijos tyrimuose iš dalies lemia ir prasta religinės ir filosofinės minties šaltinių leidimo padėtis, kuri atspindi tradiciškai susiklosčiusius pagrindinius humanitarų interesus ir kompetencijas, sutelkiančius prie lituanistikos arba vadinamosios grožinės literatūros tyrimų problemų.

Tačiau Lietuva, išsiskirianti turtinga Reformacijos tradicija, turėtų drąsiau formuoti savo perspekyvą atveriančius Lietuvos religinės minties istorijos vaizdinius, kritiškai įvertinti iš studijos durhamo universiteto strategijos pradžia studiją kartojamus, dažnai šaltiniais neparemtus teiginius.

Todėl kritinis Reformacijos šaltinių rengimas yra būtina ir pamatinė Reformacijos mokslinių tyrimų dalis. Neseniai Vilniaus universitete buvo inicijuota ankstyviausių Reformacijos paminklų tyrimo ir rengimo serija Monumenta Reformationis Lithuanicae Lietuvos Reformacijos paminklai.

Iš Lietuvos ir Vokietijos mokslo institucijose dirbančių jaunų Reformacijos tyrinėtojų suburta redakcinė šios serijos kolegija — Dainora Pociūtė Vilniaus universitetasJolanta Gelumbeckaitė Frankfurto prie Maino J. Publikacijos rengiamos visą kritinį mokslinį aparatą pateikiant ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, turint galvoje didelį tarptautinį tokių šaltinių poreikį.

Atsiradus daugiau durhamo universiteto strategijos pradžia, ši serija galėtų skaidytis į keletą atšakų.

geriausias dvejetainių opcionų prekybos robotas

Iki šiol tarsi nebuvome įsisamoninę, kad iki pat M. Radvilos Juodojo mirties m. Pirmasis bendras su Lenkija protestantų tikėjimo išpažinimas buvo patvirtintas tik m.

 • Svajoji apie tarptautinę karjerą, tad net neabejoji, jog studijuoti vyksi į užsienį?
 • Kiek pinig investuoja cryptocurrency
 • Klaus Holschemacher Statybinių konstrukcijų instituto direktorius m.
 • EBS Universität - egoPERFECTUS
 • Prekybos sistema renko
 • Pasirengimas brandos egzaminams EBS Universität EBS studijos pritaikytos aukštiems studentų profesiniams tikslams pasiekti: derindami tam tikras studijų programas, studentai turi galimybę įgyti pagrindinį laipsnį su viena papildoma iš trijų pasirenkamų kvalifikacijų: strategijos ir konsultavimo, verslumo ar rinkodaros.

Pociūtė ed. Šis paminklas buvo durhamo universiteto strategijos pradžia Anglijoje, Durhamo universiteto bibliotekoje atradus originalo šaltinį, kuris šiuo metu gali būti laikomas vieninteliu žinomu pasaulyje egzemplioriumi beje, apie šio paminklo unikalumą informacijos neturėjo ir pati biblioteka.

Tai m. Kulviečio konfesijos publikacija, Karaliaučiuje išspausdinta sykiu su Johano Hoppijaus laidotuvių kalba Oratio funebris, kuri, savo ruožtu, yra pirmoji Europoje išspausdinta renesansinė lietuvio biografija. Prūsijos Karaliaučiaus universiteto bibliotekoje buvusius du šio veikalo egzempliorius XX a.

Vienas atvirai kritikuodamas konservatyvią viduramžišką Lietuvos Bažnyčios, netarnaujančios valstybei ir žmonėms, sistemą, Kulvietis tapo ir žymiausiu jos persekiojamu disidentu, pradėjusiu Lietuvos nepriklausomos minties istoriją.

Kulvietį galime vadinti ir pirmosios LDK protestantų kartos, dėl persekiojimų turėjusios trauktis iš LDK į Prūsiją ir ten davusios pradžią lietuviškajai raštijai, įkvėpėju.

21 geriausių pasaulio archeologijos mokyklų 2020–2021 m

Kulviečio Tikėjimo išpažinimas buvo pirmasis evangeliškasis tikėjimo išpažinimas Lietuvos ir Lenkijos regione. Po metų, m.

pagrindinė ateities ir pasirinkimo sandorių prekyba

Lotyniškas Kulviečio Confessio fidei Tikėjimo išpažinimas buvo sudarytas iš dviejų dalių — apologijos, ginantis nuo neteisingų Bažnyčios kaltinimų erezija ir kritiškai apibendrinant visuotinę Lietuvos Bažnyčios būklę, ir keleto pagrindinių tikėjimo tiesų išdėstymo. Apologinėje dalyje Kulvietis iškėlė teisinio absurdo pavyzdį, nurodydamas, jog Bažnyčia, iškėlusi jam bylą, pati yra teisėja savo byloje, todėl kreipėsi į karalienę prašydamas atlikti nešališkos teisėjos misiją ir nuspręsti, ar jis yra amžinos tremties vertas eretikas.

Kulvietis skaudžiai atsiliepė apie tai, kad jį, Vakarų universitetuose aukščiausio lygio išsilavinimą pasiekusį lietuvį, laužui pasmerkė vos rašto pramokę tamsuoliai, ne tarnaujantys valstybei, bet ja pasinaudojantys prisidengdami Jėzaus ir krikščionybės vardu.

Oponuodamas pasyvumui, savanaudiškai veidmainystei ir rūpinimuisi tik savo gerove lot. Doktrininių tiesų išsakymo durhamo universiteto strategijos pradžia Kulvietis pabrėžė keletą ankstyvajam Europos evangelizmui būdingų bendrųjų idėjų, kurias troško įgyvendinti Bažnyčioje. Durhamo universiteto strategijos pradžia pagrindinę akivaizdžią religinę tiesą, kurią siūlė pripažinti su ja nesutinkančiai Bažnyčiai, Kulvietis iškėlė apaštalo Pauliaus skelbtą idėją apie išganymą dovanai, per Kristaus kančią, bet ne už nuopelnus ar darbus.

Paminklas iš Uždraustojo knygų sąrašo Index librorum prohibitorum Antrasis šiuo metu kritinei publikacijai rengiamas šaltinis — pasaulyje žinomiausios lietuvių Reformacijos asmenybės, m. Kritinę publikaciją numatoma išleisti m. Į protestantizmą konvertavusio Juodojo gyvenimas radikaliai pakeitė LDK kultūros ir krikščioniškojo sąmoningumo padėtį. Per penkiolika savo protestantiškosios savimonės metų iki mirties m.

Radvilos Juodojo dėka Lietuva pirmą kartą kultūrinės minties istorijoje pradėjo lygiavertį religinį dialogą su pagrindiniais Vakarų mąstytojais: polemizavo su Calvinu, Bullingeriu ir kitais Vakarų religiniais lyderiais.

21 geriausių pasaulio archeologijos mokyklų – m

Atrodęs pavojingas Juodojo atvirumas trinitoristinės polemikos detalėms ir su tuo susijusi italų heterodoksų globa net privertė Šveicarijos bažnyčią reviduoti kai kurias savo dogmas ir stabilizuoti reformatų ortodoksiją. Įsidėmėtina, kad kalbame ne apie teologą ar XVI a.

Tik dėl Vakaruose pasklidusios žinios apie Radvilos Juodojo konversiją ir galimą jos įtaką karaliui į Vilnių m. Susitikęs su karaliumi ir kai kuriais didikais laiške Loyolai Salmeronas reziumavo, prekyba vs strategija Radvilai karaliaujant negali būti net kalbos apie jėzuitų atvykimą į šalį ir po mėnesio išskubėjo į Neapolį.

Išsigandęs permainų Žygimanto Augusto kurį jau nuo m.

sėkmingi dvejetainių opcionų prekybininkai

Šiai misijai prekyba 360 sistema popiežius paskyrė pirmąjį nuncijų Lietuvai ir Lenkijai, Veronos vyskupą Luigi Lippomaną. Jam misija Vilniuje ir Varšuvoje buvo nelaimingiausias gyvenimo laikotarpis. Bijodamas net dėl savo gyvybės ir po mėnesio lengviau atsikvėpęs Varšuvoje bei prie jos esančioje arkivyskupo rezidencijoje Lovičiuje, m.

Šis laiškas tapo istoriniu dokumentu, išprovokavusiu Radvilą Juodąjį parašyti pirmąjį viešą Lietuvos manifestą prieš Katalikų bažnyčią — atsakymą nuncijui Lippomanui. Šį manifestą m. Lippomanas įtarė, kad Radvilos atsakymas buvo parašytas ne be karaliaus žinios: Vilniaus vaivada, kuriam praėjusį kovą [iš tiesų vasarį — D.

Apskritai šitas laiškas yra visos durhamo universiteto strategijos pradžia klastos santrauka. Kai jį gavau, prisiekiu Jūsų Šviesybei, praradau bet kokią viltį, kad dar galiu ką nors gero šioje karalystėje nuveikti, nes tas asmuo karaliui yra viskas — vienintelis Patarėjas, Maršalas, su kuriuo karalius ir valgo, ir eina į medžioklę, ir šoka, ir linksminasi, — todėl negaliu būti tikras, kad laiškas nebuvo parašytas ir išsiųstas be jo žinios. Radvilos laiškas Lippomanui tapo pirmu ir vieninteliu tokiu Katalikų bažnyčiai negailestingu Lietuvos Reformacijos tekstu.

 • T sąrašą op 10 Jauniausi istorijos mokslų daktarai Atnaujinta
 • Grynųjų akcijų pasirinkimo sandorių apskaita
 • Раздраженно бросил Макс.
 • Rinkų pasaulio dvejetainių opcionų apžvalga
 • Я все еще опасаюсь, что в слюне этого создания могут быть ядовитые вещества.

Katalikų bažnyčia buvo pasmerkta kaip nepataisomas blogis, Antikristas ir dvasios mirtis: Aš, kaip jau užsiminiau, negloboju jokių miglapūčių, kurie gebėtų miglomis apdengti tiesą, bet tik tuos, kurie pirmiausia nušluosto ir pašalina jūsų Antikristo, Romos popiežiaus, o nuo šiol ir jūsų pačių bei jūsų palydovų, tiek apsirengusių purpuru, tiek prasčiau, kurių skaičius begalinis, tų stoiškųjų bezdžionių, kuriuos Kornelijus Agripa aprėpė tarytum kataloge: barzdočių, virvininkų, pantininkų, maišelininkų, šikšnakojų, medžiakojų, basakojų, juodukų, pilkiukų, baltaapsiausčių, pagaliau, kiek tik kur galima rasti mulkių ir juokdarių bei į juos panašių, sunkiausio Visos Kristaus Bažnyčios maro, apnašas, dorus vyrus, dievotus, visiškai atsidavusius krikščionių tikėjimui, ir tai darau ne vogčiomis, o visiškai atvirai.

Būtent šis tekstas m. Monumenta Reformationis Lithuanicae perspektyva — ankstyvieji LDK protestantų tikėjimo išpažinimai Tolesnė serijos Monumenta Reformationis Lithuanicae kritinių leidimų perspektyva siejasi su dviem paminklais. Tai yra m. Brastoje išspausdintas Wyznanie wiary zboru Wileńskiego Vilniaus Bažnyčios Tikėjimo išpažinimas ir m. Vilniaus bažnyčios durhamo universiteto strategijos pradžia išpažinimas yra pirmasis oficialus bažnytinis LDK evangelizmo doktrinos dokumentas, parengtas Radvilos Juodojo vadovaujamos Lietuvos Evangelikų bažnyčios.

Laikantis ištikimybės Reformacijos dvasiai jis buvo parengtas liaudies lenkų kalba, kaip ir daugelis kitų pirmosios Juodojo įkurtos LDK spaustuvės leidinių. Oficialiai kataliku ir net Kijevo vyskupu nominantu buvusio, bet realiai protestantizmą išpažinusio Mikalojaus Paco parengta konfesija atspindėjo kintančią LDK evangelizmo padėtį po Juodojo mirties. Vis durhamo universiteto strategijos pradžia ryškėjant ortodoksų reformatų ir heterodoksų stovyklų susipriešinimui, LDK evangelikai nuėjo stabilesniu šveicariškosios dogmatikos keliu: m.

Mikalojus Pacas paskelbė tikėjimo išpažinimą, pavadintą Tikrojo tikėjimo išpažinimu, įtvirtino Trejybės dogmos neklaidingumą ir atsitraukė nuo bendruomenės vienybę trikdančių radikalesnių iššūkių. Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, Lietuvių literatūros katedra Istorija.