Encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais, Dideli geografiniai atradimai ir kolonijinės sistemos atsiradimas. Dideli geografiniai atradimai


Katalikybė ir laisvės klausimas kolonijinėje Lotynų Amerikoje Katalikybė ir laisvės klausimas kolonijinėje Lotynų Amerikoje Kun. Tuomet, nesąmoningai veikiami liberalizmo dvasios, kažkaip savaime perskeliame Amerikos žemyną į dvi dalis: protestantiška Šiaurės Amerika — laisvė, katalikiška Pietų Amerika — nelaisvė, Jungtinės Valstijos — laisvės viešpatija, gerovės ir pažangos siekiančiųjų pažadėtoji žemė, Lotynų Amerika, ypač kolonijų laikais — tamsios vergijos, atsilikimo ir skurdo kraštas.

Pabandykime nors kiek išklibinti šį mąstymo štampą. Bažnyčia ir dviejų laisvių konfliktas 1. Konkistadorų laisvė Pirmiausia turime pabrėžti neginčijamą istorinę tiesą, kad visi kolonijinei Lotynų Amerikai prikišami žmonių laisvės apribojimai ar neteisybės buvo vienodai būdingos ir anglų, olandų, prancūzų kolonijoms: ginkluotas indėnų žemių užkariavimas, indėnų žudymas, pavergimas ir išnaudojimas, juodaodžių vergų įvežimas ir blogas elgesys su jais, kolonijinis lyg ir indėnams priklausančio žemyno išteklių naudojimas Europos naudai ir t.

Visos šios liūdnos realijos neturi nieko specifiškai bendro nei su ispanų ar portugalų tautomis, nei su katalikiška civilizacija ar juo labiau religija. Nors Ameriką atrado katalikai ispanai, bet kolonizaciją vykdė visos katalikiškos ir protestantiškos tautos, taip pat judėjai nemažai žydų pirklių prisidėjo prie juodaodžių transportavimo iš Afrikosstačiatikiai Rusija bandė kolonizuoti Aliaską ir dalį Kanados bei laisvamaniai XVIII a. O didžiausi žmoniškumo pažeidimai vyko kaip tik pasibaigus encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais laikotarpiui, kai visą Amerikos žemyną jau valdė dažniausiai masonų ložėms priklausę liberalai — būtent tada buvo vykdomas tikras indėnų genocidas Jungtinių Valstijų vakarinėje dalyje, tada Brazilijoje, Urugvajuje ir Peru, išvijus jėzuitus, buvo sunaikinta katalikiškų redukcijų ir misijų sistema su jų socialine rūpyba, tada pietinėse JAV valstijose ir ypač Karibuose vyko nežmoniškiausias juodųjų vergų išnaudojimas.

Ir visa tai — laisvės vardan, kolonisto, kaubojaus, laisvo respublikono, liberalo ar demokrato saviraiškos labui. Kas labiausiai trukdė šiai laisvei? Katalikų Bažnyčia, nuo pat Amerikos atradimo encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais geriausio varianto prekybos vaizdo įrašai indėnų ir juodaodžių žmogišką orumą ir laisvę.

Metropolijų kova dėl kolonijų

Konkistadorai — ispanų bajorai hidalgos ir miestiečiai, riteriai ir niekšai, garbingi administratoriai ir nuo inkvizicijos bėgę nusikaltėliai — visi keliavo į Ameriką siekdami laisvės bei ją garantuojančio turto: žemės ir aukso. Ir šis plėtimas vyko silpnesniųjų, jų laisvės sąskaita. Tai yra pagrindinis amerikoniško liberalizmo principas — laisva konkurencija, kova už būvį, kiekvienas už save.

Vienintelė struktūra, įkvėpusi daugeliui kolonistų aukštesnę motyvaciją misijos rėmimas, pagonių atvertimas bei veiksmingai kūrusi pusiausvyrą tarp kolonistų ir indėnų laisvių, buvo Bažnyčia. Katalikiškas tikėjimas ne vieną konkistadorą privertė pasirūpinti indėnų krikštu ir padėti misionieriams, baimė negauti išrišimo ne vieną sulaikė nuo žiaurumų ir besaikio godumo.

Nuorodos The Naujosios Ispanijos vicekaralystė tai buvo vienas iš Ispanijos imperijos įsteigtų teritorinių vienetų Amerikos žemyne. Didžioji teritorijos dalis buvo Šiaurės Amerikoje, taip pat okupavusi dalį Centrinės Amerikos.

Tik Paskutinio teismo dieną sužinosime, kiek Amerikos kolonizaciją skatino kilnūs atvertimo ir civilizavimo motyvai, o kiek paprasčiausias noras praturtėti. Dievas pasinaudojo konkistadorų žygiais, nepaisant jų metu padarytų nuodėmių, todėl žymus misionierius Chose de Akosta galėjo pasakyti: Christianorum avaritia Indorum vocatio facta est, — krikščionių godumas tapo indėnų pašaukimu[1].

encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais sek registruota alternatyvi prekybos sistema

Konkistadorai skrupulingai laikydavosi įstatymo numatytos formulės: atvykę į indėnų kraštą, garsiai jiems perskaitydavo requirimiento — reikalavimą tuoj pat pripažinti Ispanijos karaliaus valdžią ir katalikybę. Jei indėnai nepaklusdavo, jie būdavo puolami, ir tai buvo laikoma teisingu karu. Konkistadorui priklausė likęs grobis, o taip pat teisė į užimtas žemes kaip atlyginimas už konkistos vargus ir skatinimas imtis kolonizacijos.

Jo pareigos: priversti indėnus gyventi sėsliai kaimuose, juos saugoti ir prižiūrėti, pastatyti bažnyčią ir mokyklą, mokėti mokesčius karūnai. Enkomiendų sistema nereiškė tikros baudžiavos, nes indėnai išsaugojo nuosavybę savo sklypams. Tačiau tikrovėje ji greitai virto indėnų pavergimu: konkistadorai atimdavo indėnų sklypus, versdavo juos dirbti iki išsekimo, žiauriai malšino jų sukilimus.

Indėnams karo belaisviams net būdavo kaktoje ilgalaikiai dvejetainių opcionų brokeriai raidė G — Guerra, karas.

Pirmųjų kolonistų pasakojimai apie nuožmius žmogėdras karibus mainos mokymosi forex mt paskatino kai kuriuos teologus pvz. Tik vėliau misionieriai, geriau susipažinę su indėnų gyvenimu, atrado jų būde daug gerų bruožų ir pabrėžė jų tinkamumą tapti krikščionimis.

Enkomiendų sistemą patvirtino karalienė Izabelė 12 20 dekretu — iš rūpesčio indėnų atvertimu ji įsakė jiems gyventi sėsliai kartu su krikščionimis. Nepaisant grubių piktnaudžiavimų, enkomiendos garantavo bent minimalią valstybės kontrolę, jų dėka vyko kolonizacija ir žemyno civilizavimas. Jos nėra pagrindinė priežastis, kodėl indėnų populiacija per pirmąjį kolonizacijos šimtmetį katastrofiškai sumažėjo nors kai kurie encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais aiškiai perdeda indėnų skaičiaus smukimą — indėnai pirmiausia mirdavo dėl europietiškų ligų raupų, šiltinės, maliarijoskurioms jie neturėjo imuniteto.

Net fakto, kad Karibų salose beveik neliko vietinių indėnų, negalima vadinti genocidu modernia prasme, nes indėnų tautų naikinimas niekuomet nebuvo kolonistų encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais. Kitose žemyno vietose indėnų tautos išliko ir jų gyvenimas palaipsniui net pagerėjo. Humaniškiausia tvarka buvo įvesta konkistadoro Korteso Meksikoje.

Čia darbo diena buvo ribojama iki 10 valandų Anglijoje tuo metu buvo dirbama 12 valandųprieš tai valanda tikybos paskaitoms iš ryto, po pietų valanda poilsiui.

Amerikos vystymosi pradžia. Mūsų istorija. Socialinė inkų tvarka

Darbininkai gaudavo minimalią algą ir nemokamą maistą. Jie dirbdavo dvidešimt dienų, o po to turėdavo trisdešimt dienų nuosavų sklypų apdirbimui. Praktiškai visoje Lotynų Amerikoje buvo draudžiamas darbas sekmadieniais ir švenčių dienomis, o šventadienių tais laikais buvo žymiai daugiau, nei šiandien.

Priede prie savo paskutiniosios valios mirštanti karalienė prašė vyro Ferdinando ir vaikų kovoti prieš indėnų pavergimą. Jie pamatė brutalų indėnų persekiojimą ir ėmė juos ginti. Sekmadienį prieš m. Kalėdas Antonijus Montesinietis Antonio de Montesinos OP pirmasis ėmė viešai barti kolonistus, kurie, aišku, buvo labai nepatenkinti.

Antonijus nuvyko encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais karalių Ferdinandą, šis m. Burgos mieste sušaukė teologų komisiją, kurioje pirmąkart svarstomi kolonijų etikos klausimai. Komisija nutaria, kad enkomiendų sistema turi likti, bet indėnai turi išsaugoti nuosavybę, gauti algą, turi būti ribojamas darbo laikas, labiau rūpinamasi religiniu švietimu. Naujas 07 28 įstatymas dar labiau pagerino indėnų padėtį, uždraudžiamas vaikų iki 14 m.

Faktas palyginimui: protestantiškoje Prūsijoje vaikų iki 9 m. Jis gimė m. Sevilijoje Ispanija. Jo tėvas dalyvavo pirmojoje K. Kolumbo kelionėje į Ameriką, čia praturtėjo ir galėjo savo sūnų leisti studijuoti į Salamankos universitetą. Studentui tėvas davė iš Amerikos parsivežtą indėnų berniuką kaip tarną. Bartolomėjus baigė teologijos ir teisės mokslus m.

Galiausiai m. Santo Domingo Espanjolos sostinėje gavo kunigystės šventimus — Las Kazas buvo pirmasis Naujajame pasaulyje įšventintas kunigas. Maždaug m. Bartolomėjaus mąstyme įvyko lūžis — jis pasibaisėjo prieš indėnus daromomis neteisybėmis ir pagrindine blogybe ėmė laikyti pačią enkomiendų sistemą.

Las Kazas pasakė pamokslą Kubos gubernatoriaus Diego Velaskezo akivaizdoje, kuriame smarkiai užsipuolė enkomiendas bei pareikalavo visiško indėnų išlaisvinimo.

  • Best binance futures trading bot
  • Dideli geografiniai atradimai ir kolonijinės sistemos atsiradimas. Dideli geografiniai atradimai
  • Kolonijinės sistemos formavimasis pasaulyje.
  • Po to, kai buvo nugriautas inkų imperija ir po kelerių metų įvyko konfliktas tarp užkariautojų, karalius išdavė karaliaus liudijimą m.
  • Nuorodos The Peru vicekaralystė tai buvo vienas iš politinių ir administracinių subjektų, kuriuos Ispanijos imperija sukūrė savo Amerikos kolonijose po užkariavimo.
  • Gvadelupa — Amerikos muziejai ir vergijos parodos m.

Ispanai kolonistai jo idėjas laikė beprotiškos revoliucijos paskelbimu. Jie gavo vyriausio karaliaus juristo Chuano Palasijo Rubijo Juan Lopez de Palacios Rubios  sudarytą instrukciją: ištirti, ar įmanomas enkomiendų panaikinimas, savarankiškų indėnų kaimų sukūrimas, juodaodžių vergų įvežimas. Las Kazas buvo nepatenkintas jeronimitų darbu, m.

Kasybos veikla

Metų pabaigoje Las Kazas grįžo ir bandė įkurti koloniją Santo Domingo dab. Venesueloje, Cumanį encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais. Eksperimentas nepavyko, nes indėnai dėl persekiojimų tuo metu buvo sukilę, buvo iššvaistytos didžiulės valdiškos lėšos. Tik vėliau atskirų indėnų gyvenviečių, pavaldžių Bažnyčiai, kūrimo idėją įgyvendins jėzuitai, kurdami garsiąsias redukcijas. Nusivylęs savo darbu, Las Kazas m.

Vėliau jis keliavo Meksikoje, Nikaragvoje, Gvatemaloje, visur sutikdavo priešiškumą savo idėjoms, nes skelbė jas labai radikaliai ir piktai. Las Kazas netapo aktyviu misionieriumi, nelabai domėjosi konkrečiu indėnų gyvenimu, jo raštai pateikia nedaug ar nepatikimos etnografinės medžiagos.

Jo propagandinei veiklai nepritarė net nemažai vyskupų ir misionierių. Daugelio istorikų nuomone, Las Kazas pernelyg griežtai vertino ispanų kolonializmą, ėmėsi smerkti jų veiksmus Peru, nors dvejetainis variantas tarptautinis ten niekados nesilankė.

Akosta nešvaistė jėgų ispanų puolimui, jis 15 metų nenuilstamai dirbo su indėnais, skelbė jiems Evangeliją, surinko daugybę medžiagos apie jų kultūrą, rėmė konkrečius projektus jų gyvenimo pagerinimui. Nors Akosta m. Karolis, Romėnų imperatorius Todėl mes, rūpindamiesi tais indėnais, net jeigu jie yra už Bažnyčios prieglobsčio, kad iš jų nebūtų atimama laisvė ar jų daiktų valdymas, kadangi jie yra žmonės, galintys priimti tikėjimą ir išganymą, taip pat kad jie nebūtų naikinami vergove, bet pamokslais ir pavyzdžiais kviečiami į gyvenimą Grasinimas ekskomunika pakartotas ir 06 02 brevėje Veritas ipsa, tačiau, spaudžiant Ispanijos karūnai, 06 19 bausmės panaikintos, nes neįmanoma jų įgyvendinti, neaišku, kokius konkrečius veiksmus reikia laikyti pavergimu.

Nepaisant nedidelio praktinio poveikio, ši enciklika parodė esminį Bažnyčios nusistatymą prieš naujai užkariautų pagoniškų tautų pavertimą vergais. Las Kazas visuomet turėjo daug įtakingų rėmėjų Ispanijos dvare, jis gaudavo didelę pensiją ir lėšų savo veiklai, tačiau buvo remiamas daugiau dėl teoriškos simpatijos indėnams, neturint supratimo apie realią padėtį, kolonizavimo vargus, neatsižvelgiant į teisėtus kolonistų interesus.

Mes norime ir liepiame, kad su jais būtų elgiamasi kaip su Kastilijos Karūnos vasalais Dabar esantys vergai indėnai paleidžiami, jei savininkas neturi aiškių nuosavybės dokumentų. Draudžiama steigti naujas enkomiendas, esančios panaikinamos valdytojui mirus, negali būti paveldimos.

Už indėnų vertimą žvejoti perlus, už plėšiamųjų ekspedicijų organizavimą skiriama mirties bausmė. Indėnų mokesčiai ir prievolės valstybei neturi viršyti ispanų mokesčių. Karaliaus sprendimą parėmė ir Naujosios Ispanijos encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais Luis de Velasco. Jis m. Buvo išvaduota vergų, neskaitant moterų ir vaikų. Tačiau dauguma konkistadorų buvo labai pasipiktinę, jie laikė Naujuosius Įstatymus neteisybe, jų didžiulių pastangų kolonizuojant Ameriką neįvertinimu.

encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais geriausias terminalas prekybai

Daugelyje Amerikos provincijų įstatymas net nepradėtas įgyvendinti. Net dauguma dominikonų sutiko, kad indėnų paleidimas iš kaimų reikštų visišką chaosą ir encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais griuvimą.

Pagrindiniai kolonijinės sistemos bruožai XIX – XX amžių sandūroje

Todėl 06 04 įstatymas sušvelnintas, o m. Jos gyvavo iki karalių Burbonų reformos m. Las Kazas Amerikoje buvo visuotinai nekenčiamas.

Organizacinis momentas.

Karalius jam siūlė Cuzco vyskupiją Peru, bet jis atsisakė — ne iš kuklumo, bet bijodamas dėl savo gyvybės. Kolonistai jam trukdė dirbti, todėl m. Anot A. Šiandien šis pamfletas laikomas indėnų laisvės Magna Charta, bet neatsižvelgiama į jo atneštą žalą. Las Kazas mirė m.

encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais prekiaukite vėdinimo sistema

Nepaisant įvairių perlenkimų, galima pripažinti esminį jo indėlį į indėnų apgynimą nuo nežabotos kolonistų savivalės. Indėnais uoliai rūpinosi visi vėlesni Ispanijos valdovai. Pavyzdžiui, gruodžio 29 d. Cuzco miesto Peru gubernatorius įsakė nukirsti ranką ispanui, kuris be jokios priežasties viešai skėlė antausį indėnų cacique  genties vadui. Pilypo II įstatymai apribojo darbo dieną iki 8 valandų, vėl pabrėžė sekmadienio poilsį, nurodė, kad ligos atveju valstybės objektuose dirbantys indėnai turi būti gydomi nemokamai ir jiems turi būti mokama pusė įprastinio uždarbio — Europoje ir JAV tokias teises darbininkai įgijo tik XX a.

Vis dėlto esminis faktorius, sustabdęs indėnų pavergimą, buvo ne Bažnyčios ir karūnos encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais, o vis labiau plintantis juodųjų vergų įvežimas iš Afrikos.

Tokią išeitį iš esmės siūlė ir Las Kazas, todėl jis neretai kaltinamas kaip negrų pavergimo gynėjas. Tačiau vėlesniuose raštuose jis teigė, kad Naujieji Įstatymai turėtų galioti ir juodaodžiams.

Modernioji negrų vergų prekyba prasidėjo m. Portugalai tapo pirmaisiais vergų biznio vystytojais. Ispanija kurį laiką dvejojo: m. Kai m. Espanjolą pasiekė pirmas encomienda sistema ir atlanto prekyba vergais transportas — juodaodžių vergų. XV—XIX a.